^Powrót w górę

W roku 2023 gmina Niepołomice

udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką

w ODDZIALE ŻŁOBKOWYM w naszej placówce.

Kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

Na podstawie umowy zawartej z gminą Niepołomice, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani

jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka

(tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota dotacji uzyskanej od tej gminy.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach ul. Zamkowa 5, 32-005 Niepołomice tel. 12 250-94-47.

Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.