^Powrót w górę

Koncepcja Pracy Przedszkola Prywatnego Eko-Park
ul. Rumiankowa 50, 32-005 Niepołomicach
Na lata 2014-2019

 

...”WYCHOWANIE DZIECKA, TO NIE MIŁA ZABAWA , A ZADANIE , W KTÓRE TRZEBA WŁOŻYĆ (...) KAPITAŁ CIĘŻKICH PRZEŻYĆ I WIELE MYŚLI”... (J. Korczak)

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, pracownikom i środowisku.

Realizowany system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Nasze przedszkolaki czują się ważne i potrzebne.

DLA DZIECKA

 1. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
 2. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności.
 3. Staramy się, aby realizowana oferta programowa i szereg zajęć dodatkowych wpływały na harmonijny rozwój dzieci, kształtowały ich zamiłowania i zainteresowania.
 4. Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 5. Kształtujemy postawy proekologiczne i prozdrowotne od najmłodszych lat.
 6. Wspólnie z dziećmi poznajemy nasz region i ojczyznę.

KADRA

 1. Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę i specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii i korekty wad postawy.
 2. Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje kompetencje pedagogiczne.
 3. Tworzymy na każdy rok kalendarz imprez i wydarzeń co czyni naszą placówkę odrębną i niepowtarzalną .
 4. Promujemy osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasi wychowankowie po zakończeniu edukacji przedszkolnej będą ludźmi odważnymi, kreatywnymi o szerokich zainteresowaniach i różnorodnych umiejętnościach. Ogromną wartością dla dzieci będzie umiejętność radzenia sobie z emocjami w sytuacjach trudnych oraz podczas przeżywania sukcesów. Dzieci będą znały i szanowały tradycję ,kulturę lokalną i narodową , dom, rodzinę.

Będą mądrze gospodarowały zasobami naszej Ziemi. Podczas obcowania z nowoczesną techniką , będą umiały sobie ja podporządkować i wykorzystać w zabawie i pracy. Dzięki znajomości zdrowego, aktywnego, higienicznego trybu życia, przedszkolaki będą w przyszłości dbały o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Nasze przedszkole będzie nowocześnie wyposażone , a personel będzie doskonalił swoją wiedzę i umiejętności.

 

RODZICE

 1. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy;
 2. Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, aktywnie w nim uczestniczą;
 3. Rodzice są partnerami, współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: Wychowawczym i organizacyjnym.
 4. Przedszkole wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci poprzez dobry przepływ informacji, kontakty z nauczycielami oparte na współpracy i zaufaniu;
 5. Rodzice współpracują z nauczycielami w rozwijaniu umiejętności swojego dziecka oraz zmniejszaniu deficytów rozwojowych;
 6. Rodzice otrzymują informacje na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka, zapoznawani są z wynikami obserwacji oraz gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

ŚRODOWISKO

 1. Efektywne osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.
 2. Działania prowadzone są zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

 

Szczególnie współpracujemy z:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niepołomicach;
 • Szkoła Podstawowa w Woli Batorskiej;
 • Szkoła Podstawowa w Podgrabiu;
 • Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach;
 • Żłobek Eko-Park w Niepołomicach;
 • Biblioteka Publiczna w Niepołomicach,
 • Straż Pożarna;
 • Komenda Policji;
 • Muzeum na Zamku w Niepołomicach;
 • Stadnina Koni w Woli Zabierzowskiej;
 • Szkoła Sportowa nr 87 w Krakowie;
 • Jednostką Wojskową w Krakowie ul. Ułanów;
 • Nowohuckim Centrum Kultury w Nowej Hucie;
 • Grupa Wydawnicza „Akord” ul. Ludmiły 49 Poznań;
 • Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR.1 DO KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

PRYWATNEGO EKO-PARK

Z DNIA 30.08.2015

 

TEMAT WIODĄCY:

 1. Rozszerzenie zakresu wiedzy prozdrowotnej i proekologicznej pośród dzieci i rodziców.
 2. Kontynuowanie współpracy z rodzicami w celu podnoszenia efektywności działań wychowawczo- dydaktycznych.

 

DZIAŁANIA

Ad 1. Przeprowadzenie cyklu działań mających na celu zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej zdrowego odżywiania, ruchu dla prawidłowego rozwoju oraz świadomości ekologicznej:

 

 

DZIAŁANIE

TERMIN

OSOBA
ODPOWIEDZIALNA

 1.

Zapoznanie dzieci z piramidą żywienia.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
2.

Systematyczny udział dzieci w przygotowywaniu kanapek, sałatek owocowo-warzywnych, soków.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, B. Heichel
3.

Zorganizowanie konkursu z udziałem rodziców ,,SAŁATKA OWOCOWO-WARZYWNA”.

Maj

D. Czyż
4.

Zorganizowanie DNIA SPORTU z udziałem rodziców, na terenie ogrodu przedszkolnego

Czerwiec

A. Musiał
5.

Zbiórka surowców wtórnych.

Kwiecień

B. Heichel
 6.

Zorganizowanie zbiórki zużytego sprzętu RTV

Kwiecień

A. Zalecka
 7.

Aktywne obchodzenie DNI ZIEMI poprzez sadzenie nowych roślin, drzewek, kwiatów.

Kwiecień

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
8.

Wycieczka do PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ-współpraca z IZBĄ LEŚNĄ w Niepołomicach.

Maj

J. Styczeń
 9.

Udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.

Kwiecień

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel
10.

Wyrabianie pozytywnego stosunku do zwierząt.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel,

A. Musiał

11.

Poznawanie zależności między światem ludzi, zwierząt, roślin.

Cały rok

D. Czyż, J. Styczeń, A. Zalecka, B. Heichel

 

Ad 2.

 1. Zapoznanie z organizacją pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu na rok 2015/2016 (programy, harmonogram dnia, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości przedszkolnych).
 2. Zapoznanie rodziców z planem pracy wyrównawczo-kompensacyjnej jak i rozwijania umiejętności i zainteresowań w przypadku dziecka zdolnego.
 3. Udzielanie bieżących informacji dotyczących dziecka.
 4. Prowadzenie, aktualizowanie kącików informacyjnych dla rodziców, oraz wystaw prac dziecięcych.
 5. Angażowanie rodziców do pomocy w organizacji uroczystości przedszkolnych.
 6. Pedagogizacja rodziców - organizowanie warsztatów z psychologiem.
 7. Współpraca zarówno dzieci jak i rodziców ze specjalistami tj. psycholog, logopeda, rehabilitant.
Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.