^Powrót w górę

Płatności za lipiec.

Rodziców dzieci, które nie uczęszczają do placówki
w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień)
w celu utrzymania miejsca, prosimy o wpłatę tytułem czesnego
w wysokości 50 procent.

Wita Was słoneczny ranek,
tyle dzisiaj niespodzianek,
tyle przygód czeka nas.
Pierwszy czerwca - wstawać czas!
Wszyscy śmieją się od rana,
nawet mrówka roześmiana.
Czar zabawy dziś panuje,
i beztroska tu króluje.
Ach! Jak ptaszki dziś śpiewają
tak życzenia Wam składają...

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich dzieci z Naszego Żłobka
składają - Opiekunki oraz Dyrekcja  :)

Zdjęcia

Dzień Dziecka

RODZICU !!!

 • Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku, poprosimy Cię o wypełnienie ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurami funkcjonowania naszej placówki.
 • Do przedszkola/żłobka, przyjdź w maseczce a przed drzwiami zdezynfekuj ręce, lub załóż rękawiczki.
 • Pamiętaj, że dziecko od 4 roku życia także powinno przyjść maseczce. W przedszkolu/żłobku dziecko nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Pamiętaj! Do przedszkola/żłobka przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie.
 • Osoba pełniąca dyżur zmierzy temperaturę Twojemu dziecku.
 • W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskaże na stan podgorączkowy lub chorobowy, dziecko nie zostanie przyjęte.
 • W drzwiach placówki przekaż  je osobie dyżurującej, która odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.
 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.
 • Liczebność każdej grupy wynosi do 12 dzieci.
 • Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie.
 • Dziecko nie przynosi do przedszkola/żłobka żadnych przedmiotów ani zabawek.
 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie dezynfekować zabawki.
 • Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.
 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.
 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu/żłobku.
 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach i rękawiczkach oraz że nie wszyscy koledzy będą obecni.

Będzie dobrze !

Postępowanie w przypadku

podejrzenia zakażenia u pracownika

przedszkola lub dziecka

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących  objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, a zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną.
 2. Nauczyciele i pracownicy prowadzą listę osób przebywających w tym samym czasie we wspólnych częściach placówki.
 3. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie, w którym odizolowane będą osoby, u których zaobserwuje się objawy infekcji.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik jak i dziecko zostają natychmiastowo odizolowani od innych osób. Nad dzieckiem pełni opiekę wyznaczona przez dyrektora osoba.
 5. Rodzic zostaje telefonicznie powiadomiony o niepokojących objawach i jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba z infekcją zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Zostaje również wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci do placówki.
 7. Należy skontaktować się z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w celu ustalenia wdrożenia dodatkowych procedur związanych z zaistniałym przypadkiem i ściśle stosować się do wszelkich poleceń i instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

dla pracowników Żłobka

 • Personel zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki.
 • Podczas wykonywania swoich obowiązków personel nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Z takiej formy zabezpieczenia można jednak dobrowolnie korzystać.
 • Prace porządkowe podlegają ciągłemu monitorowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 • W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia niepokojących objawów.
 • Numery telefonów do stacji sanitarno epidemiologicznej, organu prowadzącego, kuratora oświaty i służb medycznych umieszczono przy wejściu oraz w każdej sali.
 • Posiłki powinny być spożywane bezpiecznie tj. w małych grupach.
 • Obowiązuje dezynfekcja stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub je wyparza.

Szanowni Państwo !!!
Informujemy, że nasza placówka wznawia działalność od 18.05.
Rodziców dzieci, które będą korzystać z naszych usług prosimy
o informację drogą mailową, telefoniczną bądź na grupach.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym prosimy
o podawanie godzin w jakich dzieci będą przebywały w placówce.

Prosimy również o pobranie i dostarczenie w dniu przybycia
ankiety kwalifikacyjnej oraz oświadczenia. (Pliki do pobrania)


Informacja o płatnościach !!!
Szanowni Rodzice, miesiącu Maju prosimy o wpłatę w wysokości 50 procent czesnego.

Dziękujemy za wsparcie i życzymy dużo zdrowia!

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Loading...

Nie wiesz jak poradzić sobie z dzieckiem w tym trudnym czasie?

Zadzwoń do naszego psychologa,

który pełni dyżur w każdy wtorek w godz. 18:00 - 20:00.

Kontakt poprzez placówkę EKO-PARK tel. 502-22-44-96

R E K R U T A C J A

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21 ROZPOCZYNA SIĘ 02.03.2020 OD GODZ. 9.00.

W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM PLACÓWKI NA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

W REKRUTACJI MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 5  LAT.

BIORĄC POD UWAGĘ POWYŻSZE

NIE PROWADZIMY NABORU DO GRUPY ŻŁOBKOWEJ (DZIECI 1-ROCZNE).

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT tzw. „CZESNE” WYNOSIĆ BĘDZIE 350 zł/m-c.

GODZINY PRAC  PRZEDSZKOLA 6:30 - 18:00

KRYTERIUM REKRUTACJI: KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.