^Powrót w górę

MUCHOMORKI

Przedstawiamy nasze grupy w roku szkolnym 2022/2023

Grupa średniaki - MUCHOMORKI
Pani Ewelina- opiekun-wychowawca,
Pani Gosia- opiekun-wychowawca,
Pani Ola- opiekun-wychowawca

Temat: Jesień w ogrodzie.

Termin realizacji: 10 - 14.10.2022

 • Poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią,
 • Poznanie zwyczajów życia,
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • Rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Wdrażanie do poszanowania roślin i zwierząt,
 • Poznanie cech owoców dojrzewających jesienią,
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Kształtowanie sprawności manualnej,
 • Dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych,
 • Poznanie nazw niektórych drzew owocowych,
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • Sensoryczne poznawanie liści,
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie,
 • Poznanie treści nowej piosenki,
 • Kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • Poznanie niektórych sposobów utrwalania żywności,
 • Kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku),
 • Tworzenie prac plastycznych zgodnych z tematyką tygodnia.
Copyright © 2015. MINI EKO-PARK Rights Reserved.